حالت سر به جلو چیست؟

حالت سر به جلو به حالتی گفته می شود که سر جلوتر از خط میانی بدن باشد.( در حالت نرمال کانال گوش با خط میانی لگن باید تنظیم شود.)

چه چیزی باعث ایجاد سر رو به جلو می شود؟

به همه ی عادت های شما بستگی دارد. آیا تا به حال به نحوه ی نشستن خود دقت کرده اید! آیا سر شما رو به بالا بوده یا رو به جلو است؟ سر بیشتر افراد هنگام نشستن رو به جلو می باشد.
تماس با ما

تمام محتویات مادی و حقوقی مطعلق به این وبسایت می باشد. طب فیزیکی اصفهان