کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو

رباط صلیبی یکی از مهمترین رباط های زانو است و یکی از شایع ترین آسیب های زانو، کشیدگی یا پاره شدن رباط صلیبی قدامی است. افرادی که در ورزش های پرطرفدار مانند فوتبال و بسکتبال بازی می کنند بیشتر احتمال دارد که رباط های صلیبی قدامی شان آسیب ببینند.
در صورت آسیب به رباط های صلیبی زانو نیاز به عمل جراحی می باشد تا زانو توانایی انجام فعالیتهای خود را داشته باشد. البته به چندین عامل بستگی دارد، مانند شدت آسیب و سطح فعالیت شما.
حدود نیمی از تمام آسیب های رباط صلیبی قدامی، ساختارهای دیگر زانو مانند غضروف مفصلی، منیسک، یا سایر لیگامانها نیز آسیب می بینند.

تماس با ما

تمام محتویات مادی و حقوقی مطعلق به این وبسایت می باشد. طب فیزیکی اصفهان